Analiza „Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ iz perspektive političke ekonomije prevencije i financiranja posljedica prirodnih katastrofa

Analiza „Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ iz perspektive političke ekonomije prevencije i financiranja posljedica prirodnih katastrofa

Politička ekonomija upravljanja financiranjem rekonstrukcije i obnove nakon prirodnih katastrofa Nekoliko je ključnih zadaća s kojima se suočavaju kreatori politike obnove i rekonstrukcije u fazi neposredno nakon prirodne katastrofe poput potresa. Prvo, potrebno je...