Metodologija

Svjetski indeks konkurentnosti GCI (Global Competitiveness Index) svake godine od 2004. izdaje Svjetski gospodarski forum (WEF) u Godišnjem izvješću konkurentnosti, a pokriva 140 država. Konkurentnost nacionalne ekonomije je višedimenzionalna kategorija koja integrira...