dr. sc. Kristijan Kotarski

dr. sc. Kristijan Kotarski

Kristijan Kotarski je docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački fokus docenta Kotarskog usmjeren je prema istraživanju: političke ekonomije EU integracije, ekonomske politike, klijentelizma i međunarodnih monetarnih odnosa. Objavio je...
dr. sc. Dagmar Radin

dr. sc. Dagmar Radin

Dagmar Radin profesorica je na Odsjeku javnih politika, menadžmenta i razvoja na Fakultetu političkih znanosti. Područje njenog djelovanja uključuje zdravstvene politike, političku ekonomiju razvoja te korupciju. Prije dolaska na fakultet 2014., dvadeset godina je...
mag. oec. Ivica Brkljača

mag. oec. Ivica Brkljača

Ivica Brkljača je na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru s odličnim uspjehom diplomirao 2011. i stekao zvanje magistra ekonomije (mag. oec.). 2017. završio MBA studij (Master of Business Administration) na COTRUGLI Business School. Radi kao neovisni ekonomski...