Svjetski indeks konkurentnosti GCI (Global Competitiveness Index) svake godine od 2004. izdaje Svjetski gospodarski forum (WEF) u Godišnjem izvješću konkurentnosti, a pokriva 140 država. Konkurentnost nacionalne ekonomije je višedimenzionalna kategorija koja integrira makro i mikroekonomske aspekte konkurentnosti.  GCI obuhvaća 110 varijabli i 12 stupova konkurentnosti (%):

TEMELJNI PREDUVJETI:

1. Institucije (25): Javne (75), privatne (25) institucije

2. Infrastruktura (25): prijevoz (50), struja i telefonija (50)

3. Makroekonomsko okružje (25): balansirani javni budžet, itd.

4. Zdravlje i osnovno obrazovanje (25): zdravlje (50), obrazovanje (50)

POJAČIVAČI EFIKASNOSTI

5. Visoko obrazovanje i obuka (17): količina (33), kvaliteta (33), obuka (33)

6. Efikasnost tržišta dobara (17): konkurentnost (67), kvaliteta potražnje (33%)

7. Efikasnost tržišta rada (17): fleksibilnost (50), efikasnost (50)

8. Razvoj financijskog tržišta (17): efikasnost (50), vjerodostojnost/povjerenje (50)

9. Tehnološka spremnost (17):  usvajanje tehnologije (50), korištenje ICT (50)

10. Veličina tržišta (17): domaće (75), strano (25)

FAKTORI INOVACIJE I SOFISTICIRANOSTI

11. Sofisticiranost poslovanja (50)

12. Inovacije (50)

Cijela metodologija dostupna je na adresi:

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/04Backmatter/3.%20Appendix%20C.pdf