Kristijan Kotarski je docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački fokus docenta Kotarskog usmjeren je prema istraživanju: političke ekonomije EU integracije, ekonomske politike, klijentelizma i međunarodnih monetarnih odnosa. Objavio je 20 znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu. Od recentnijih radova naročito valja istaknuti uredničku knjigu sa snažnim autorskim pečatom pod naslovom Policy-Making at the European Periphery: The Case of Croatia, koju je zajedno s prof. dr. sc. Zdravkom Petakom objavio kod uglednog međunarodnog izdavača Palgrave Macmillan. Osim toga, Kristijan Kotarski autor je više od 30 stručnih radova, objavljenih u časopisu Banka i na portalu Ekonomski Lab, te aktivno doprinosi popularizaciji znanosti u široj javnosti. Od 2017. godine voditelj je sveučilišnog specijalističkog studija „Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU“ i Centra za europske studije pri Fakultetu političkih znanosti.